SoftwareStudio Sp. z o.o.

ul. Ostroroga 5
60-349 Poznań
kontakt@softwarestudio.com.pl

+48 533 322 626

Villa Metro Business House
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
warszawa@softwarestudio.com.pl
+48 533 322 630

ul. Mickiewicza 2b
56-200 Góra
gora@softwarestudio.com.pl
+48 533 322 629

ul. Jana Bosko 9b
66-340 Przytoczna
przytoczna@softwarestudio.com.pl
+48 533 322 628

ul. Jeżynowa 2a
62-070 Zakrzewo k. Poznania
poznan@softwarestudio.com.pl
+48 533 322 627


miejscowosc

Chmura obliczeniowa jest alternatywą dla własnego centrum danych, nie wymagającą poniesienia znaczących kosztów inwestycyjnych związanych z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury data center. W tym przypadku będziemy korzystać z profesjonalnie przygotowanej infrastruktury i mocy obliczeniowej urządzeń IT usługodawcy (pula zasobów).

Moc obliczeniowa (procesory, pamięć RAM, przestrzeń dyskowa, urządzenia sieciowe, firewalle, przepustowość łącza internetowego itp.) będzie zwiększana lub zmniejszana w dowolnym momencie na nasze życzenie, a jedynym ograniczeniem będzie wielkość dostępnej puli zasobów usługodawcy.

Dzięki zastosowaniu kodpocztowy wirtualizacji, pula ta dostępna jest dla każdego użytkownika w zależności od jego chwilowych potrzeb. Opłaty w takim modelu są naliczane tylko i wyłączenia za faktycznie wykorzystaną moc obliczeniową w danym czasie. Użytkownik, za pomocą specjalnie przygotowanego przez usługodawcę interfejsu. Jest w miejscowosc stanie w dowolnym momencie i w pełni automatycznie dodawać lub usuwać maszyny wirtualne lub ich zasoby.