Oferujemy rozwiązanie do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu.

Systemy do tworzenia harmonogramów pracy magazynu (okna czasowe) i zarządzania awizacjami znacznie zwiększają wydajność wielu przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych w Europie.

System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów (doków, bram i wag).

Dostęp do programu mają pracownicy działu transportu,logistyki, magazynu oraz kontrahenci i przewoźnicy. Wszyscy OnLine przez Internet, dzięki usłudze chmury prywatnej SoftwareStudio.

Yard Management System umożliwia wyrównanie obciążenia magazynu oraz zlikwidowanie kolejek samochodów przed zakładem i magazynem.

kilometry_ladowne

Awizacja dostaw

O wdrożeniu systemu Studio VSS.net warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od ilości aktywnych dostawców oraz dopisanych dla nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których zostały wprowadzone dokumenty awizacji transportu w programie. Awiza wg klientów we wszystkich zestawieniach istnieje możliwość: dopisania nowego dokumentu awizacji transportu lub import zleceń z systemu TMS.

features-icon04

Harmonogramowanie pracy magazynów

Za pomocą programu można kontrolować i zarządzać harmonogramem pracy magazynów. Magazynierzy mają dostęp do utworzonych awizacji z możliwością edycji danych, ich akceptacji czy zmiany godziny załadunku/rozładunku. Planowany czasu związany z obsługą podstawionego auta ​wyliczany przez system może być zmieniany przez pracowników działu logistyki lub magazyn. Okna czasowe nie tylko określają czas zajętości poszczególnych ramp, ale za pomocą przejrzystych kalendarzy prezentują zajętości miejsc.

features-icon03

Okna czasowe

Okna czasowe w systemie awizacyjnym pozwalają na tworzenia i kierowania harmonogramem rozładunków i załadunków w magazynach. Za pomocą okien czasowych łatwo zarządza się transportami i koordynuje prace magazynu. Przedsiębiorstwa za pomocą okien czasowych kontrolują pracę swoich magazynów i koordynują transporty przewoźników.

Automatyczne obliczanie czasu załadunku/rozładunku przez system w oparciu o rodzaj transportu, ilość palet czy rodzaj asortymentu automatycznie rezerwuje odpowiedni czas potrzebny na obsługę samochodu. Nie trzeba obliczać czasu, jaki zajmie załadunek/rozładunek – spersonalizowany algorytm robi to automatycznie, ale pracownik może zawsze go zmienić.

data_podjecia

Oprogramowanie awizacyjne

System VSS.net rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Wybrane cechy:

 • Obsługa przez przeglądarkę Internetową strona www lub telefon komórkowy z systemem Android;
 • Definiowanie okien czasowych i obliczanie czasów na podstawie ilości palet w dostawie;
 • Kontrola i weryfikacja awizacji przez dział logistyki;
 • Powiadomienia o zmianie terminów przez mail lub SMS kontrahenta, firmę transportową lub bezpośrednio kierowcę;
 • Weryfikacja transportu na bramie, gdzie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) wraz z możliwością ważenia auta;
 • Kalendarze, okna czasowe oraz oś czasu;
 • Blokowanie okienek czasowych, odwołanie lub zmiana terminu;
 • Pełna historia + dokumentacja fotograficzna;
 • Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie;
 • Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp.;
 • Wersje wielojęzyczne dla kierowców.
oc_spedytora

System YMS

Oprogramowanie udostępnia funkcjonalność umożliwiającą awizację transportów do magazynu. System klasy YMS zapewnia ewidencję rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki). Zapewnia tworzenie harmonogramów dla magazynu i rampy załadunkowej i pracę w tzw. oknach czasowych.

Oprogramowanie Studio VSS.net (Vehicle Scheduler Solution), czyli system informatyczny klasy YMS do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Moduł programu Awizacja Transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone.

features-icon02

Współpraca onLine

Pracownicy działu transportu/logistyki, magazynu, ochrona, portiernia, kontrahenci, przewoźnicy i kierowcy jednocześnie mogą korzystać z zapisów na wspólnej bazie danych. Razem tworzą awizacje i planują terminy załadunków i rozładunków. Dostęp do systemu pozwala przenieść na kontrahentów, przewoźników odpowiedzialność związaną z tworzeniem awizacji oraz oszczędzić czas pracowników działu transportu i magazynu.

Wysyłanie SMS

Komunikacja za pomocą SMS z kontrahentami, przewoźnikami i kierowcami. Z poziomu platformy logistyczna można wysyłać ręcznie lub automatyczne powiadomienia SMA na telefon komórkowy. Powiadomienia mogą być wysyłane bezpośrednio do kierowców, ale także do firm transportowych jak i kontrahentów. Komunikacja z przewoźnikiem lub kierowcą za pomocą SMS to szybki i wygodny sposób przy braku bezpośredniej rozmowy telefonicznej. Zapis wysłanych powiadomień pozostaje w historii powiązanej ze zleceniem, przewoźnikiem i kontrahentem.

Aplikacja www i Android

System YMS pozwala na przeniesienie części pracy związanej z awizowaniem na podwykonawców (przewoźników).

O wdrożeniu systemu awizacyjnego warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów.

System VSS.net rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Program Studio VSS.net to obsługa przez przeglądarkę Internetową

 • Definiowanie okien czasowych i obliczanie czasów na podstawie ilości palet w dostawie
 • Awizacja transportów przez stronę www lub telefon komórkowy z systemem Android
 • Kontrola i weryfikacja awizacji przez dział logistyki
 • Powiadomienia o zmianie terminów przez mail lub SMS kontrahenta, firmę transportową lub bezpośrednio kierowcę.
 • Weryfikacja transportu na bramie, gdzie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) wraz z możliwo-ścią ważenia auta.
 • Dostęp do bieżących transportów bezpośrednio w magazynie
 • Kalendarze oraz oś czasu
 • Blokowanie okienek czasowych, odwołanie lub zmiana terminu
 • Pełna historia + dokumentacja fotograficzna
 • Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie
 • Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp.
 • Wersje wielojęzyczne dla kierowców
awizacja-dostaw
System VSS.net

O wdrożeniu systemu Studio VSS.net warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od ilości aktywnych dostawców oraz dopisanych dla nich awizo transportu w systemie. Lista zawiera klientów, dla których zostały wprowadzone dokumenty awizacji transportu w programie. Po kliknięciu myszką na wybraną nazwę klienta na pulpicie zostanie wyświetlone zestawienie dokumentów awizowania transportu dla wybranego klienta. Awiza wg klientów we wszystkich zestawieniach istnieje możliwość: dopisania nowego dokumentu awiza transportu oraz podgląd wprowadzonych już danych. Moduł dostępny jest w standardowej konfiguracji oprogramowania.

sklep-asp-net
Awizacja dostawców

Zastosowanie programu Studio VSS.net przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. Przyjmowanie towaru dokonywane jest na podstawie dokumentu zlecenia rejestrowanego w programie magazynowym lub na podstawie dokumentu wygenerowanego z systemu ERP. Dostarczone produkty są natychmiast wykazywane w zestawieniach, zmieniając jednocześnie stany magazynowe i wielkość obrotu. Ogromne magazyny i centra dystrybucyjne od wielu lat wykorzystują profesjonalne systemy WMS (Warehouse Management Systems), by efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami. Wsparciem procesów logistycznych jest dobre zarządzanie zasobami związanymi z szybkim rozładunkiem i załadunkiem towarów. Prawidłowe planowanie dostaw towarów do magazynu w oparciu o system awizacyjny usprawnia procesy i obsługę kierowców.

studio-palety
Dostawa towaru

System awizacji dostaw w magazynach pozwala na zewnętrzne awizacje firm (przewoźników/dostawców). Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania Awizacja Dostaw: prowadzenie rejestru awizacji dostaw/rozładunków; graficzna interpretacja w kalendarzu; awizacje cykliczne, jednorazowe; definiowanie miejsc załadunków i rozładunków (doków); podział czasu na okna czasowe w określonych przedziałach np. co 20 minut; – powiązanie awizacji z innymi dokumentami systemu magazynowego; wysłanie potwierdzenia awizacji przez email lub SMS.

Awizacja dostaw w magazynach

Sekcja Transport dla magazynu pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie. Aby dopisać nową pozycję należy w pierwszej kolejności wybrać magazyn. Dzięki oprogramowaniu każdy transport na tere-nie zakładu jest rejestrowany, system prowadzi ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających przedsiębiorstwo. Po wybraniu magazynu na pulpicie pojawi się tabela czasu pracy przedstawiająca poszczególne godziny z podziałem na dostępne w wybranym magazynie rampy. W oknie będą już częściowo uzupełnione dane, takie jak: dzień, magazyn, rampa oraz godzina. W oknie dopisania należy uzupełnić pozostałe dane o kontrahencie, awizie, rodzaju operacji, ilości palet deklarowanych, ilości palet potwierdzonych, numerze rejestracyjnym pojazdu, kierowcy oraz istnieje możliwość wpisania dowolnych uwag.

cmms
Transport do magazynu

Zastosowanie programu awizacyjnego przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz kierowców.

Zalety oprogramowania Awizacja Transportów

Technologia

Platforma StudioSystem to oprogramowanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Podstawą platformy StudioSystem jest technologia ASP.net, HTML5, CSS3, JQuery, baza danych Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy oraz moduły na urządzenia mobilne z Windows CE, Windows Mobile oraz Android. Ponadto system korzysta z SQL Reporting Services do tworzenia raportów i wydruków.

Licencjonowanie

Licencjonowanie oprogramowania SoftwareStudio oferuje swoim klientom kilka modeli licencjonowania oprogramowania. Program może być licencjonowany w różny sposób:

 • licencja edukacyjna;
 • licencja komercyjna na użytkownika;
 • licencja komercyjna na użytkownika lub procesor bez limitu ilości użytkowników;
 • licencja developerska pozwalająca na modyfikację kodu źródłowego programu na własne potrzeby.

Personalizacja funkcji

Elastyczność platformy StudioSystem w technologii ASP.net, bazy Microsoft SQL 2012 lub nowszej, zastosowanie standardów HTML5, CSS3, JQuery pozwalają dostarczyć oprogramowanie, które może być na etapie wdrożenia dowolnie spersonalizowane i używane na dowolnych urządzeniach zgodnych ze standardem HTML5 (większość przeglądarek Internetowych).

Bezpieczeństwo

Standardem jest szyfrowanie danych za pomocą protokołów SSL, ponadto oprogramowanie może być zintegrowane z firmową domeną (Active Directory), tak więc zarządzanie kontami użytkowników i hasłami odbywa się za pomocą standardowych rozwiązań. Hasła nie są wówczas przechowywane w bazie danych.

Rozbudowana funkcjonalność

Budowa systemu WMS składa się z szeregu elementów tzw. transakcji, za pomocą których realizuje się określone zadania. Poprzez dowolność w projektowaniu systemu możemy wybierać z jakich transakcji w danym wdrożeniu będą korzystać pracownicy danego magazynu. Dodatkowo oprogramowanie dostępne jest także na urządzenia mobilne z systemem Android oraz terminale magazynowe (kolektory) z Windows CE lub Windows Mobile.

Intuicyjny interfejs

Zastosowanie rozwiązań Internetowych (przeglądarkowych) oraz systemów Android pozwala na zaproponowanie użytkownikom oprogramowania magazynowego z nowoczesnym i intuicyjnym w używaniu interfejsem. Wykorzystanie arkuszy styli CSS3 pozwala zaprojektować i dostosować wygląd do indywidualnych oczekiwań pracowników magazynu.