Zalety pracy w chmurze obliczeniowej

Łatwość pracy grupowej

Korzystanie z jednej chmury obliczeniowej przez pracowników pozwala na wspólną edycję dokumentów, dzielenie się zadaniami czy komunikację za pomocą wewnętrznych komunikatorów.

Dostęp do zasobów z dowolnego miejsca, także mobilnie

Brak konieczności przenoszenia plików pomiędzy urządzeniami. Zawsze pracujemy na tym samym pliku, niezależnie z którego urządzenia korzystamy aby dostać się do zdalnego serwera. Szczególnie istotne gdy kilka osób pracuje nad tym samym dokumentem.

Brak konieczności instalacji dużej części oprogramowania

Duża część oprogramowania działającego w chmurze, w tym wszystkie produkty SoftwareStudio nie wymagają instalacji. Użytkownik końcowy uzyskuje do nich dostęp bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Motywowane jest to wygodą ponieważ istnieje możliwość dostępu do aplikacji również z poziomu urządzeń mobilnych takich jak smartphone czy laptop.

Możliwość pracy na dowolnym systemie operacyjnym

Aplikacje uruchamiane bezpośrednio w chmurze obliczeniowej pozwalają na ich używanie na różnych komputerach z różnymi systemami operacyjnymi. Jest to możliwe dzięki dostępowi do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Praca z aplikacją w każdym z dostępnych środowisk nie oznacza problemów z pozyskaniem danych zgodnych z wykorzystywaną wersją.

Bezpieczeństwo danych

Możliwość rozproszenia infrastruktury informatycznej danego przedsiębiorstwa w kilku fizycznych lokalizacjach, bieżąca archiwizacja danych, klika niezależnych źródeł zasilania a także pełna redundancja wyposażenia serwerowni sprawia, że bezpieczeństwo danych jest nieporównywalnie wyższe niż w przypadku centrów danych znajdujących się na terenie danej firmy. W przypadku pracy w chmurze prawdopodobieństwo fizycznego uszkodzenia sprzętu zawierającego dane jest praktycznie równe zeru.

Redukcja kosztów

Patrząc z perspektywy przedsiębiorcy, który ponosi ogromne koszt na zakup i aktualizację oprogramowania oraz utrzymanie infrastruktury sprzętowej, możliwość przeniesienia pracy do chmury obliczeniowej w większości przypadków prowadzi do drastycznej redukcji kosztów. Kolejnym ogromnym plusem jest  ciągła praca na najnowszym oprogramowaniu instalowanym na najwydajniejszym sprzęcie. Wszystkie te udogodnienia dostępne są w ramach jednego miesięcznego abonamentu.

Podstawowe warstwy chmury obliczeniowej

IaaS – ang. Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa. Jest to najniższy dostępny poziom funkcjonalności w którym do dyspozycji mamy dostarczone przez usługodawcę obrazy maszyn wirtualnych, które będą posiadały zdefiniowaną przez nas moc obliczeniową. Może to być np. maszyna wirtualna o zadanej mocy procesora, ilości pamięci RAM i przestrzeni dyskowej obsługiwana przez system operacyjny Windows Server. Inną opcją usługi IaaS może być wskazana wielkość przestrzeni dyskowej np. do celów przechowywania kopii zapasowej danych.

PaaS – ang. Platform as a Service – platforma jako usługa. Różni się to tym od warstwy IaaS, że użytkownik ma do dyspozycji platformę zbudowaną np. z wielu maszyn wirtualnych i systemów operacyjnych, które razem tworzą odpowiednio duże środowisko np. programistyczne. W tym przypadku po stronie usługodawcy jest przygotowanie odpowiedniej konfiguracji maszyn wirtualnych i systemów o zadanej w danej chwili, przez użytkownika, mocy obliczeniowej.

SaaS – ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa. Jest to najbardziej popularna warstwa chmury obliczeniowej i najpowszechniej występująca. Polega ona na udostępnianiu gotowej aplikacji (jej interfejsu graficznego) lub funkcjonalności systemu (np. Windows Sharepoint), bez konieczności ingerowania w ich wnętrze przez użytkownika.

Rodzaje chmur:

 • prywatne (ang. private cloud), będące częścią organizacji, aczkolwiek jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi,
 • publiczne (ang. public cloud), będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą (np. Amazon.com, Google, Microsoft itd.),
 • hybrydowe (ang. hybrid), będące połączeniem filozofii chmury prywatnej i publicznej. Pewna część aplikacji i infrastruktury danego klienta pracuje w chmurze prywatnej, a część jest umiejscowiona w przestrzeni chmury publicznej.

Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego, klient płaci za możliwość tworzenia arkuszy, nie jest natomiast świadomy, gdzie oprogramowanie jest fizycznie zainstalowane, na jakim sprzęcie, ani gdzie zapisywane są dane oraz jakie inne usługi są wykorzystywane by dostarczyć tę, którą jest zainteresowany. Cloud oznacza wirtualną chmurę usług dostępnych dla klienta, w której ukryte są wszelkie szczegóły, których świadomość jest zbędna w korzystaniu z usługi.

Definicje chmury obliczeniowej:

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) – model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Umowa zawierana na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej przeważnie nie jest tworzona pod konkretny podmiot, lecz zawiera pakiet rozwiązań zestandaryzowanych. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) jest usługą polegającą na zdalnym udostępnieniu mocy obliczeniowej urządzeń IT oferowaną przez zewnętrzne podmioty, dostępną na żądanie w dowolnej chwili oraz skalująca się w miarę zapotrzebowania.

serwery

Chmura obliczeniowa jest alternatywą dla własnego centrum danych, nie wymagającą poniesienia znaczących kosztów inwestycyjnych związanych z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury data center. W tym przypadku będziemy korzystać z profesjonalnie przygotowanej infrastruktury i mocy obliczeniowej urządzeń IT usługodawcy (pula zasobów). Moc obliczeniowa (procesory, pamięć RAM, przestrzeń dyskowa, urządzenia sieciowe, firewalle, przepustowość łącza internetowego itp.) będzie zwiększana lub zmniejszana w dowolnym momencie na nasze życzenie, a jedynym ograniczeniem będzie wielkość dostępnej puli zasobów usługodawcy. Dzięki zastosowaniu wirtualizacji, pula ta dostępna jest dla każdego użytkownika w zależności od jego chwilowych potrzeb. Opłaty w takim modelu są naliczane tylko i wyłączenia za faktycznie wykorzystaną moc obliczeniową w danym czasie. Użytkownik, za pomocą specjalnie przygotowanego przez usługodawcę interfejsu, jest w stanie w dowolnym momencie i w pełni automatycznie dodawać lub usuwać maszyny wirtualne lub ich zasoby.

Tak więc z chmurą obliczeniową i przetwarzaniem w chmurze mamy do czynienia w przypadku gdy spełnione są wszystkie opisane warunki:

 1. Pula zasobów obliczeniowych dostępna jest dla każdego użytkownika.
 2. Pula zasobów jest zwirtualizowana w celu jak najlepszego wykorzystania urządzeń IT.
 3. Pula zasobów danego użytkownika jest elastycznie skalowana w zależności od jego potrzeb.
 4. Proces tworzenia nowych wirtualnych maszyn jak i usuwania starych jest w pełni zautomatyzowany.
 5. Opłaty są naliczane jedynie za wykorzystane zasoby.

Centrum danych:

Centrum Danych (ang. Data Center) – budynek lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej infrastruktury informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych (storage) oraz infrastruktury sieciowej.

Centra danych zawierają infrastrukturę techniczną, mechanizmy i procedury zwiększające bezpieczeństwo i ciągłość działania serwerów, taką jak: redundancja serwerów, elementów sieciowych i dysków, systemy wentylacji i chłodzenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe i kontrolę wstępu. Do kwietnia 2014 r. działało w Polsce ok. 30 centrów danych.

Serwerownia:

Serwerownia – wydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych. Urządzenia te są umieszczane najczęściej w szafach stelażowych (rackowych) wewnątrz serwerowni.

Serwerownia posiada specyficzny mikroklimat. W pomieszczeniu dla poprawnej pracy urządzeń powinna być zachowana odpowiednia wilgotność (45%) i temperatura powietrza (20 °C). Profesjonalne serwerownie posiadają czujniki ww. parametrów i automatycznie regulują zmiany mikroklimatu. W celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń stosuje się dwa (lub więcej) źródła zasilania serwerowni oraz systemy zasilania awaryjnego UPS. W przypadku serwerów internetowych, stosuje się także kilka łączy do różnych dostawców internetu, w celu zapewnienia widoczności serwerów nawet podczas awarii jednego z łączy.

Serwerownie często wyłożone są specjalnymi dywanami i matami zapobiegającymi gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, a dostęp do serwerowni jest ograniczony przez różne systemy kontroli dostępu. Stosowane są również podłogi technologiczne (podniesione, modularne) ułatwiające prowadzenie okablowania do szaf rack. Duże serwerownie często posiadają autonomiczne systemy przeciwpożarowe.

Przygotowanie i wyposażenie serwerowni wymaga wysokich inwestycji, a w jej utrzymanie trzeba także wliczyć wysokie koszty energii elektrycznej (podwójne zasilanie serwerów, system klimatyzacji), nośność podłogi (akumulatory UPS) dlatego wiele mniejszych firm decyduje się na kolokację, czyli odpłatne umieszczenie swoich serwerów w profesjonalnych serwerowniach przygotowanych specjalnie w tym celu.

VMware:

VMware (NYSE: VMW), wiodąca firma w branży oprogramowania do wirtualizacji, umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji i rozwijanie się poprzez usprawnienie operacji IT. Poprzez wirtualizację infrastruktury — od centrum danych po przetwarzanie w chmurze i urządzenia przenośne — VMware umożliwia świadczenie usług IT z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym miejscu i czasie.

VMware radykalnie przekształca sektor IT w oparciu o technologie, dzięki którym firmy są bardziej prężne, wydajne i rentowne. Firma VMware, która jest pionierem w dziedzinie wirtualizacji i automatyzacji na podstawie reguł, upraszcza złożoność infrastruktury IT całego centrum danych. Za pośrednictwem oprogramowania do wirtualizacji, profesjonalnych usług i solidnego ekosystemu ponad 55 000 partnerów, który zapewnia współpracę aplikacji oraz możliwość wyboru dla użytkowników, dostarczamy wartościowe rozwiązania dla ponad 500 000 klientów.

Rozwiązania do wirtualizacji VMware:

Infrastrukturę informatyczną warto uprościć za pomocą sprawdzonych rozwiązań do wirtualizacji, których podstawą jest oprogramowanie VMware® vSphere with Operations Management™ — najlepsza w branży platforma do wirtualizacji i zarządzania chmurą.

Oferowane przez VMware rozwiązania do wirtualizacji przyczyniają się do spadku nakładów inwestycyjnych (dzięki konsolidacji serwerów) oraz kosztów operacyjnych (dzięki automatyzacji). Jednocześnie minimalizują ryzyko utraty przychodów spowodowanej planowanymi i nieplanowanymi przestojami.

 • Obniżenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dzięki poprawie efektywności energetycznej i mniejszym potrzebom w zakresie sprzętu w wyniku konsolidacji serwerów
 • Udoskonalone funkcje zapewnienia ciągłości biznesowej i przywracania po awarii zwirtualizowanej infrastruktury dzięki ulepszonemu i uproszczonemu oprogramowaniu VMware® vCenter Site Recovery Manager™
 • Wirtualizacja aplikacji biznesowych warstwy  1 o znaczeniu krytycznym, w tym baz danych (Oracle Database, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP Sybase) i programów użytkowych (SAP Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP), oraz zapewnienie najwyższego poziomu usług i wydajności
 • Oparta na zbiorach reguł automatyzacja oraz gwarancja zgodności z przepisami i wydajności dzięki bezobsługowej infrastrukturze zapewniana przez oprogramowanie VMware vCenter Operations Management Suite do zarządzania wirtualizacją

Wirtualizacja serwerów:

Architektura współczesnych serwerów x86 sprawia, że można na nich uruchamiać tylko jeden system operacyjny w danym momencie. Dzięki wirtualizacji ograniczenie to zostaje wyeliminowane, ponieważ system operacyjny i aplikacje są oddzielane od sprzętu fizycznego i możliwe jest utworzenie bardziej opłacalnego, elastycznego i uproszczonego środowiska. W efekcie na jednym fizycznym serwerze może być uruchomionych wiele systemów operacyjnych w ramach maszyn wirtualnych, przy czym każdy z tych systemów ma dostęp do znajdujących się na serwerze zasobów obliczeniowych.

Wirtualizacja serwerów uwalnia dodatkowy potencjał wydajnych serwerów x86. Większość serwerów korzysta co najwyżej z 15% pojemności; nie tylko jest to bardzo nieefektywne, ale również przyczynia się do nabywania coraz większej liczby serwerów i wzrostu złożoności.

VMware vSphere to kompletna platforma do wirtualizacji serwerów, która zapewnia:

 • o 80% wyższy stopień wykorzystania zasobów serwera
 • o 50% niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne
 • współczynnik konsolidacji serwerów na poziomie 10:1 lub wyższym

Wirtualizacja sieci:

Wirtualizacja sieci to pełna reprodukcja sieci fizycznej w ramach oprogramowania. Sieci wirtualne oferują te same funkcje i gwarancje co sieci fizyczne, ale wiążą się z niższymi kosztami operacyjnymi i większą niezależnością od sprzętu wynikającą z wirtualizacji. Ponadto zapewniają szybkie przydzielanie zasobów, niepowodujące przerw w działaniu wdrażanie, automatyczną konserwację oraz obsługę zarówno starszych, jak i nowych aplikacji.

W ramach wirtualizacji sieci do obsługi obciążeń korzysta się z usług i urządzeń sieci logicznej — w tym portów logicznych, przełączników, routerów, zapór, modułów równoważenia obciążenia sieciowego i wirtualnych sieci prywatnych. W sieci wirtualnej aplikacje działają tak samo jak w sieci fizycznej.

Ponadto można utworzyć wysoce skalowalną infrastrukturę sieciową, która na bazie oferowanego przez VMware oprogramowania do wirtualizacji sieci pozwoli uzyskać lepszą wydajność i elastyczność operacyjną, umożliwi szybsze przydzielanie zasobów, rozwiązywanie problemów i klonowanie oraz zapewni odpowiednie funkcje monitorowania, jakości i bezpieczeństwa.

VMware NSX będzie najlepszą na świecie platformą do wirtualizacji sieci, która zapewni zaawansowaną, programową, bezpieczną i mobilną sieć wirtualną do obsługi maszyn wirtualnych w ramach dowolnej uniwersalnej infrastruktury sieciowej IP.

VMware NSX łączy w ramach jednej platformy najlepsze funkcje oprogramowania Nicira NVP i VMware vCloud Network and Security (vCNS). VMware NSX udostępnia pełny zestaw elementów uproszczonej sieci logicznej i usług, w tym przełączniki logiczne, routery, zapory, moduły równoważenia obciążenia sieciowego, wirtualnych sieci prywatnych, usługi zapewnienia jakości, usługi monitorowania i odpowiednie zabezpieczenia.

Wirtualizacja aplikacji:

Firmy wirtualizują coraz więcej swoich aplikacji i platform biznesowych warstwy 1 o znaczeniu krytycznym takich jak bazy danych, systemy ERP i CRM, systemy poczty elektronicznej, narzędzia służące do współpracy, oprogramowanie warstwy pośredniej Java, systemy analizy danych biznesowych itp.

Aby zapewnić odpowiednie poziomy usług realizowanych przez te platformy i aplikacje warstwy 1 w środowiskach wirtualnych, działy informatyczne muszą poświęcić jednakową uwagę zarówno składnikom wirtualizacji właściwym dla danego projektu oraz możliwościom zarządzania zwirtualizowanymi aplikacjami biznesowymi i monitorowania ich, jak i przestrzeganiu wewnętrznych wskazówek dotyczących ciągłości biznesowej i przywracania po awarii.

W efekcie takie zwirtualizowane aplikacje nie tylko będą działać lepiej i zapewniać większą dostępność, szybkość i elastyczność, ale również ułatwią przywracanie po awarii i będą mogły być używane w chmurze. Oferowane przez VMware rozwiązanie wirtualizacji aplikacji warstwy 1 działające na bazie oprogramowania VMware vCloud Suite poprawia jakość świadczonych usług informatycznych, upraszcza posiadaną infrastrukturę, przyczynia się do poprawy wydajności oraz eliminuje kosztowne przypadki nadmiernego przydzielania zasobów.